Danışmanlık Saatleri     Salı     09.00 - 13.00

Hide Main content block

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 10 00 - 8221 
  • EPosta: engelsizibu.edu.tr
Top