-->

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Olağan Yıllık Toplantısı

13 Aralık 2016

 

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ENGELLİ ÖĞRENCİ DANIŞMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ

TOPLANTI TUTANAĞI

 Tarih: 13.12.2016

 Saat:14.00

 Yer: Engelli Öğrenci Danışma Ofisi (Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Ek Bina No:128)

 Toplantının Türü

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı birinci olağan toplantısı

 Toplantının Konusu

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı birinci olağan toplantısı gündem maddelerinin konuşulması ve önerilerin alınması

 Toplantı Başkanı

Doç. Dr. Elif SAZAK PINAR

 Gündem Başlıkları

 1-

Birim Koordinasyon Kurulu üyeleri ile tanışma

 2-

Engelli Öğrenci ve Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönergesinin okunması, Birim üyelerine görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapılması

3-

Bir önceki yılın faaliyetlerinin paylaşımı

 4-

Birim üyelerinin bilgi paylaşımı

a.       Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının engelli öğrenciler açısından hizmetlerinin sunumu

b.      Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının engelli öğrenciler açısından hizmetlerin sunumu

c.       Yeni kayıt yaptıran ve ayrılan öğrencilerin belirlenmesi

d.      Bilgi İşlem Daire Başkanlığının engelli öğrenciler açısından hizmetlerin sunumu

e.       Engelli Üniversite öğrencilerimizin sorunları ve talepleri

 5-

Birim Koordinasyon Kurulu’nun görüş ve önerilerinin sunumu

 6-

Dilek ve temenniler

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlük Ek Bina Z-19 Gölköy Yerleşkesi 14030 Bolu/ Türkiye
  • Tel: +90 374 253 10 00 - 8883 Fax: +90374 2534659 
  • EPosta: engelsizibu.edu.tr
Top