İstatistikler

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde Öğrenim Gören Engelli Öğrenci İstatistikleri
Tablo 1. Öğrencilerin Engel Tanıları
N
%

Ortopedik

6

24

Görme

6

24

İşitme

1

1

Belirlenemeyen

12

48

Toplam

25

100

 

Tablo 2. Öğrencilerin Fakültelere ve Yüksekokullara Göre Dağılımı
N
%

Fen Edebiyat Fakültesi

4

16

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1

4

Eğitim Fakültesi

3

12

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

3

12

İlahiyat Fakültesi

1

4

Bolu Meslek Yüksekokulu

6

24

Gerede Meslek Yüksekokulu

3

12

Sağlık Yüksekokulu

3

12

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

1

4

Toplam

25

100

 

Tablo 3. Öğrencilerin barınma durumları
N
%

Aile ile birlikte evde

13

(%52)

Arkadaşları ile birlikte evde

2

(%8)

Yurtta

10

(40)

 

Tablo 4. Öğrencilerin fakülte ya da üniversite hakkındaki görüşleri  
N
%

Son derece memnun

1

(%4)

Memnun

16

(%64)

Az çok memnun

4

(%16)

Memnun değil

4

(%16)

 

Öğrenciler üniversite içerisindeki alanları kullanabiliyorlar mı?
 
Evet
Kısmen
Hayır

Derslikler

23 (%92)

1  (%4)

1 (%4)

Yurt

10 (%40)

5 (%20)

10 (%40)

Banka

25 (%100)

-

-

Postane

25 (%100)

-

-

Aktivite merkezi

5 (%20)

5 (%20)

15 (%60)

Kütüphane

5 (%20)

10 (%40)

10 (%40)

Kültür Merkezi

6 (%24)

5 (%20)

14 (%56)

Kongre Merkezi

5 (%20)

-

20 (%80)

Tuvaletler

23 (%92)

2 (%8)

-

Mediko

15 (%60)

10 (%40)

-

Yüzme Havuzu

3 (%12)

2 (%8)

20 (%80)

Fitness Salonu

1 (%4)

1 (%4)

24 (%96)

Öğrenci Kafeteryası

25 (%100)

-

-

 

 

Tablo 6. Öğrencilerin genel olarak istekleri

Ders notlarının sağlanması

Sınavlarda okutman verilmesi

Sınavlarda uyarlama yapılması

Sınavların ayrı salonlarda yapılması

Verilen okutmanların alanda uzman akademisyen olması

Öğretim elemanlarının ders anlatırken ses kaydının alınmasına izin vermeleri

Ders esnasında not tutabilmek için ses kayıt materyalleri ile bilgisayarların sağlanması

Rektörlük binasının ve idari binaların girişlerinde rampa ve içlerinde asansörlerin olması

Var olan asansörlerin sesli hale getirilmeleri

Kampüs içerisinde kaldırımlara rampaların yapılması

Fiziki rehabilitasyon hizmetlerin sunulması

Tahtada yazılanların iri punto olarak verilmesi

Yurt çıkmayanlara yurt sağlanması

Ders esnasında slayt kullanılması

Üniversite personelinin bilgilendirilmesi

Üniversite toplu taşıma araçlarının engelli öğrenciler için ayrı düzenlenmesi

Aktivite merkezine asansör sisteminin oluşturulması

Kampüs içerisinde sesli trafik ışıklarının olması

Kampüs içerisinde belirli aralıklarla bankların konulması

Üniversite içerisinde sarı hatların konulması

Sınavlara girme şartı ile devamsızlık zorunluğunun engelli ve engelli çalışanlara yönelik olarak özel olarak değerlendirilmesi

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlük Ek Bina Z-19 Gölköy Yerleşkesi 14030 Bolu/ Türkiye
  • Tel: +90 374 253 10 00 - 8883 Fax: +90374 2534659 
  • EPosta: engelsizibu.edu.tr
Top