Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Üyeleri

 

  Üye Adı Soyadı

  Görevi

Prof. Dr. Kamil GÜREL

  Sorumlu Rektör Yardımcısı

  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SANSİ

    Spor Bilimleri Fakültesi

  Koordinatör

  Dr. Öğr. Üyesi Cantürk AKBEN

    Fen-Edebiyat Fakültesi

  Üye

  Dr. Öğr. Üyesi Ö. Osman PALA

    Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Üye

  Öğr. Gör. Sezen TEZCAN

    Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Üye

  Arş. Gör. Ahmet ÖZSOY

    Spor Bilimleri Fakültesi

  Üye

  Arş. Gör. Çiğdem TÜRKER YILDIRIM

    Eğitim Fakültesi

  Üye

  Arş. Gör. Muzaffer Emir ORAK

    Spor Bilimleri Fakültesi

  Üye

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlük Ek Bina Z-19 Gölköy Yerleşkesi 14030 Bolu/ Türkiye
  • Tel: +90 374 253 10 00 - 8883 Fax: +90374 2534659 
  • EPosta: engelsizibu.edu.tr
Top