Hakkında

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Tanıtım Broşürü

 

Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Nedir?

Abant İzzet Baysal Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi 2014 yılında çıkardığı Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönergesi ile yeni bir vizyon kazanarak faaliyetlerine hızlı bir şekilde devam etmektedir.

BAİBÜ Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi’nin amacı Abant İzzet Baysal Üniversitesinde yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanmasını ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlanması amacıyla gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmaktır.

Bu amaçla Birimimiz; Birimden sorumlu rektör yardımcısı başkanlığında, özel eğitim alanında uzmanlaşmış bir koordinatör öğretim üyesi ve yardımcısı ile idari personelden yedi üye ve engelli öğrenci temsilcisinden oluşmaktadır.

 

 

AİBÜ Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Üyeleri 

 

 

  Üye Adı Soyadı

  Görevi

Prof. Dr. Kamil GÜREL

  Sorumlu Rektör Yardımcısı

  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SANSİ

    Spor Bilimleri Fakültesi

  Koordinatör

  Dr. Öğr. Üyesi Cantürk AKBEN

    Fen-Edebiyat Fakültesi

  Üye

  Dr. Öğr. Üyesi Ö. Osman PALA

    Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Üye

  Öğr. Gör. Sezen TEZCAN

    Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Üye

  Arş. Gör. Ahmet ÖZSOY

    Spor Bilimleri Fakültesi

  Üye

  Arş. Gör. Çiğdem TÜRKER

    Eğitim Fakültesi

  Üye

  Arş. Gör. Muzaffer Emir ORAK

    Spor Bilimleri Fakültesi

  Üye

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlük Ek Bina Z-19 Gölköy Yerleşkesi 14030 Bolu/ Türkiye
  • Tel: +90 374 253 10 00 - 8883 Fax: +90374 2534659 
  • EPosta: engelsizibu.edu.tr
Top